สามารถเลือกดาวน์โหลด Full Clients V.11 ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

** ติดตั้งหลังวันที่ 29 มกราคม 2557 เป็นต้นไป มิฉะนั้น ท่านจะเข้าเกมส์ไม่ได้ค่ะ

ดาวน์โหลด Full Client
ขนาด ( GB. ) อัพเดต
[ FullClient.rar ]   [ FullClient.rar ] 3.6 22/01/2557  

สามารถเลือกดาวน์โหลด Full Clients V.11 แบบ Zip File ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

** ติดตั้งหลังวันที่ 29 มกราคม 2557 เป็นต้นไป มิฉะนั้น ท่านจะเข้าเกมส์ไม่ได้ค่ะ

ดาวน์โหลด Full Client แบบ Zip File
ขนาด ( GB. ) อัพเดต
[ part01.rar ]   [ part01.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part02.rar ]   [ part02.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part03.rar ]   [ part03.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part04.rar ]   [ part04.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part05.rar ]   [ part05.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part06.rar ]   [ part06.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part07.rar ]   [ part07.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part08.rar ]   [ part08.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part09.rar ]   [ part09.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part10.rar ]   [ part10.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part11.rar ]   [ part11.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part12.rar ]   [ part12.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part13.rar ]   [ part13.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part14.rar ]   [ part14.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part15.rar ]   [ part15.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part16.rar ]   [ part16.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part17.rar ]   [ part17.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part18.rar ]   [ part18.rar ] 0.2  22/01/2557  
[ part19.rar ]   [ part19.rar ] 0.1  22/01/2557